HR-jura

Ulovligt at medarbejdere laver skjult reklame på Facebook

25. maj 2018

En virksomhed markedsførte sig selv ved, at medarbejdere og brugere af virksomhedens hjemmeside delte deres annoncer fra hjemmesiden på Facebook efter aftale med virksomheden. Forbrugerombudsmanden fandt, at dette var i strid med markedsføringsloven, da Facebook-opslagene ikke var markeret som reklame.

Sagen drejer sig om en virksomhed, der tilbød en online platform, hvor privatpersoner kunne sætte ting til salg gennem annoncer. Som led i virksomhedens markedsføringsstrategi, havde virksomheden indgået aftale med virksomhedens medarbejdere og brugere af hjemmesiden om, at de skulle dele deres salgsannoncer på Facebook.

Forbrugerombudsmanden tog sagen op for at afklare, om det var i strid med markedsføringsloven.

Facebook-opslagene skulle tydeligt markeres som reklame

Forbrugerombudsmanden fandt, at virksomhedens måde at markedsføre sig på var i strid med markedsføringsloven, da det ikke blev oplyst, at opslagene blev delt på vegne af virksomheden.

Det følger nemlig af lovgivningen, at erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis. Det betyder blandt andet, at reklamer tydeligt skal markeres som reklame, medmindre dette allerede fremgår klart af sammenhængen. Det fremgår også af markedsføringsloven, at det er vildledende markedsføring, hvis en erhvervsdrivende i modstrid med sandheden hævder eller giver indtryk af, at denne ikke handler som led i sit erhverv.

Forbrugerombudsmanden understregede i sin afgørelse, at reglerne for reklame også gælder for medarbejdere og andre, der handler på vegne af en virksomhed. Hvis en virksomhed aftaler med en medarbejder, at medarbejderen skal reklamere for virksomhedens produkter på sin personlige sociale medie profil, skal det altså fremgå tydeligt, hvem medarbejderen handler på vegne af, og at der er tale om reklame - medmindre det allerede klart fremgår af sammenhængen, at der er tale om reklame.

Ifølge Forbrugerombudsmanden skulle det oplyses som det første i medarbejdernes og brugernes Facebook-opslag, at der var tale om reklame på vegne af virksomheden. Det ville altså ikke have været tilstrækkeligt, hvis markeringen stod i løbet af eller i bunden af opslaget.

Forbrugerombudsmanden valgte dog at afslutte sagen med en påtale, da virksomheden var stoppet med at anvende den lovstridige markedsføringsmetode halvandet år forinden.

IUNO mener

Sagen illustrerer vigtigheden af, at virksomhederne har klare retningslinjer for medarbejdernes brug af sociale medier, og at disse også tager hensyn til markedsføringsloven og andre regler for brug af sociale medier, såsom reglerne for immaterielle rettigheder mv.

Hvis virksomheder indgår aftaler med medarbejderne om, at de skal dele materiale på sociale medier, skal medarbejderen som det første i det konkrete opslag oplyse, at medarbejderen arbejder for virksomheden, eller at der er tale om reklame, medmindre det klart fremgår af sammenhængen. Det fremgår dog ikke klart af afgørelsen, hvornår man kan sige, at der foreligger en aftale med den ansatte, eller hvornår noget ”klart fremgår af sammenhængen”.

IUNO anbefaler, at virksomheder der bruger ”employee advocacy” som en målrettet del af sin sociale medie strategi, får foretaget en gennemgang af sin markedsføringsstrategi, politik og konkrete kampagner i forhold til, om de holder sig inden for reglerne, herunder markedsføringsloven.

Sagen drejer sig om en virksomhed, der tilbød en online platform, hvor privatpersoner kunne sætte ting til salg gennem annoncer. Som led i virksomhedens markedsføringsstrategi, havde virksomheden indgået aftale med virksomhedens medarbejdere og brugere af hjemmesiden om, at de skulle dele deres salgsannoncer på Facebook.

Forbrugerombudsmanden tog sagen op for at afklare, om det var i strid med markedsføringsloven.

Facebook-opslagene skulle tydeligt markeres som reklame

Forbrugerombudsmanden fandt, at virksomhedens måde at markedsføre sig på var i strid med markedsføringsloven, da det ikke blev oplyst, at opslagene blev delt på vegne af virksomheden.

Det følger nemlig af lovgivningen, at erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis. Det betyder blandt andet, at reklamer tydeligt skal markeres som reklame, medmindre dette allerede fremgår klart af sammenhængen. Det fremgår også af markedsføringsloven, at det er vildledende markedsføring, hvis en erhvervsdrivende i modstrid med sandheden hævder eller giver indtryk af, at denne ikke handler som led i sit erhverv.

Forbrugerombudsmanden understregede i sin afgørelse, at reglerne for reklame også gælder for medarbejdere og andre, der handler på vegne af en virksomhed. Hvis en virksomhed aftaler med en medarbejder, at medarbejderen skal reklamere for virksomhedens produkter på sin personlige sociale medie profil, skal det altså fremgå tydeligt, hvem medarbejderen handler på vegne af, og at der er tale om reklame - medmindre det allerede klart fremgår af sammenhængen, at der er tale om reklame.

Ifølge Forbrugerombudsmanden skulle det oplyses som det første i medarbejdernes og brugernes Facebook-opslag, at der var tale om reklame på vegne af virksomheden. Det ville altså ikke have været tilstrækkeligt, hvis markeringen stod i løbet af eller i bunden af opslaget.

Forbrugerombudsmanden valgte dog at afslutte sagen med en påtale, da virksomheden var stoppet med at anvende den lovstridige markedsføringsmetode halvandet år forinden.

IUNO mener

Sagen illustrerer vigtigheden af, at virksomhederne har klare retningslinjer for medarbejdernes brug af sociale medier, og at disse også tager hensyn til markedsføringsloven og andre regler for brug af sociale medier, såsom reglerne for immaterielle rettigheder mv.

Hvis virksomheder indgår aftaler med medarbejderne om, at de skal dele materiale på sociale medier, skal medarbejderen som det første i det konkrete opslag oplyse, at medarbejderen arbejder for virksomheden, eller at der er tale om reklame, medmindre det klart fremgår af sammenhængen. Det fremgår dog ikke klart af afgørelsen, hvornår man kan sige, at der foreligger en aftale med den ansatte, eller hvornår noget ”klart fremgår af sammenhængen”.

IUNO anbefaler, at virksomheder der bruger ”employee advocacy” som en målrettet del af sin sociale medie strategi, får foretaget en gennemgang af sin markedsføringsstrategi, politik og konkrete kampagner i forhold til, om de holder sig inden for reglerne, herunder markedsføringsloven.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kathrine

Skøtt Jespersen

Advokat

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

6. december 2018

Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven vedtaget

logo
HR-jura

29. november 2018

EU-domstolen: Arbejdsgivere skal aktivt sikre, at medarbejdere afholder ferie

logo
HR-jura

23. november 2018

Julefrokostens udfordringer

logo
HR-jura Persondata

19. november 2018

Persondataforordningen: Skal mindre virksomheder også føre fortegnelser?

logo
HR-jura

8. november 2018

Gener efter bilulykke var ikke et handicap

logo
HR-jura

8. november 2018

Manglende årsagssammenhæng selvom mere en 50% sandsynlighed for at lidelse skyldtes arbejde