HR-jura Persondata

Straf til multinationale selskaber, der glemmer at anmelde whistleblower-systemer

19. august 2012

Danske datterselskaber med moderselskaber børnoteret i USA skal være opmærksomme på, at moderselskaberne ifølge amerikansk lovgivning er forpligtet til at have et whistleblower-system, og at det skal anmeldes til Datatilsynet i Danmark. Konsekvensen af ikke at anmelde systemet kan være en bøde til selskabet.

134 virksomheder i Danmark havde ifølge de seneste tal fra august 2012 anmeldt deres whistleblowersystem til Datatilsynet.

Hovedformålet med en whistleblower-hotline er at sikre, at bl.a. medarbejdere har mulighed for at indberette mulige lovovertrædelser i virksomheden til virksomhedens ledelse eller en ekstern hotline.

Efter dansk lovgivning er det frivilligt, om en virksomhed vil etablere en whistleblower-ordning eller ej. Anderledes forholder det sig imidlertid efter amerikansk lovgivning. Og det kan skabe problemer for multinationale selskaber med danske datterselskaber.
 
Amerikansk lovgivning om whistleblower-systemer
I 2002 blev der i USA indført den såkaldte ”Sarbanes-Oxley Act”, der bestemmer, at alle børsnoterede selskaber skal have et whistleblower-system. Whistleblower-systemet gælder også for virksomhedens datterselskaber, hvilket ofte vil fremgå af datterselskabets interne guidelines.  I 2010 kom den ”Dodd-Frank”-lovgivningen, som indebærer, at den anmeldende medarbejder opnår en bonus på 10-30 % af det tab, som medarbejderen har sparet virksomheden for.
 
Multinatonale selskaber med danske datterselskaber forpligtet
Den amerikanske lovgivning har betydning for danske virksomheder, hvis moderselskab er børsnoteret i USA, og hvor det typisk er moderselskabet der administrerer virksomhedens whistleblower-system. Ifølge den danske persondatalov er selskabet forpligtet til at anmelde virksomhedens whistleblower-system til Datatilsynet i Danmark. Dette er vigtigt for virksomhederne, da en overtrædelse af anmeldelsespligten straffes med bøde. Strafferammen går i princippet helt op til fængselsstraf på indtil 4 måneder, men dette har aldrig været anvendt i praksis.
 
IUNO mener

Mange danske moderselskaber er blevet opmærksomme på pligten til at anmelde deres whistleblower-system i Danmark. Det er dog let at overse problematikken om whistleblower-systemer for datterselskaber med et moderselskab børnoteret i USA. Det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på pligten til at anmelde whistleblower-ordninger til Datatilsynet i Danmark og sanktionsmulighederne, hvis dette ikke sker.

På den baggrund anbefaler IUNO, at alle virksomheder med moderselskaber børsnoteret i USA sørger for at anmelde virksomhedens whistleblower-system til Datatilsynet.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Lignende nyt

logo
Persondata

13. december 2018

Databeskyttelse og hjemmearbejde

logo
Persondata

10. december 2018

Har du orienteret alle på virksomhedens medieliste?

logo
Persondata

6. december 2018

Ny vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold

logo
HR-jura

6. december 2018

Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven vedtaget

logo
HR-jura

29. november 2018

EU-domstolen: Arbejdsgivere skal aktivt sikre, at medarbejdere afholder ferie

logo
HR-jura

23. november 2018

Julefrokostens udfordringer