HR-jura

Storkonflikt og børnepasning: Det skal virksomheden huske

12. marts 2018

Storkonflikten på det offentlige arbejdsmarked kan gøre det svært for mange at få passet deres børn. Hvis virksomheden beslutter at etablere børnepasning på arbejdspladsen, er der visse regler, som det er vigtigt at overholde.

Det kan være en udfordring at passe børnene og samtidig passe sit arbejde. En ansat har nemlig ikke ret til at blive hjemme under storkonflikten for at passe børnene og har heller ikke ret til at tage dem med på job, medmindre det kan aftales med arbejdsgiveren. Af den grund må mange forældre finde alternative pasningsmuligheder til deres børn.

Aftaler arbejdsgiver og medarbejdere, at børnene kan tages med på arbejde, eller etablerer virksomheden egentlig pasning af børnene i arbejdstiden, er der flere forhold, som de skal tage i betragtning.

Forsikringer og ansvar

Først og fremmest er det vigtigt, at virksomheden har tegnet de nødvendige forsikringer, så børnene er sikret, når de er i virksomhedens varetægt.

Om virksomhedens forsikringer dækker børnene under storkonflikten, afhænger af det enkelte selskab og den specifikke situation. Ét forsikringsselskab meldte i forbindelse med 2013-lockouten på lærerområdet ud, at virksomhedens forsikringer også dækker børnene.

Det er også i denne sammenhæng vigtigt at sikre sig, at virksomheden er indrettet forsvarligt til børnepasning, og principielt skal reglerne om arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen overholdes, når det er virksomheden der er ansvarlig for pasningsordningen.

Børneattester

Hvis virksomheden får personer udefra til at passe børnene, er den forpligtet til at skaffe børneattester, inden personerne ansættes. En børneattest udleveres af politiet og oplyser, om den pågældende person er straffet for overgreb på børn.

Det er vigtigt, at den pågældende person på forhånd godkender skriftligt, at virksomheden skaffer børneattesten.

Indhenter virksomheden ikke de lovpligtige børneattester, kan det straffes med bøde.

Skattepligtigt personalegode

Tilbyder virksomheden børnepasning, får det skattemæssige konsekvenser for både medarbejderen og virksomheden.

Efter praksis fra SKAT anses børnepasning som en privat sag. En aftale om pasning af børnene på jobbet vil derfor blive betragtet som et skattepligtigt personalegode.

Bundgrænsen for skattepligtige goder på 1.100 kr. gælder også ved børnepasning. Der skal derfor ikke mange dages lockout til, før værdien af børnepasningen overstiger grænsebeløbet.

Det er værdien af børnepasningen, og ikke virksomhedens omkostninger i forbindelse med pasningen, der udgør det skattepligtige gode.

IUNO anbefaler virksomheder, som tilbyder deres medarbejdere børnepasning under storkonflikten, at være særligt opmærksomme på værdifastsættelsen af det skattepligtige gode. Prisen skal beregnes ud fra markedsprisen.

Når børnepasningen ophører, skal virksomheden huske at indberette den til SKAT.  

[Læs også interviewet med Anders på TV2]

Det kan være en udfordring at passe børnene og samtidig passe sit arbejde. En ansat har nemlig ikke ret til at blive hjemme under storkonflikten for at passe børnene og har heller ikke ret til at tage dem med på job, medmindre det kan aftales med arbejdsgiveren. Af den grund må mange forældre finde alternative pasningsmuligheder til deres børn.

Aftaler arbejdsgiver og medarbejdere, at børnene kan tages med på arbejde, eller etablerer virksomheden egentlig pasning af børnene i arbejdstiden, er der flere forhold, som de skal tage i betragtning.

Forsikringer og ansvar

Først og fremmest er det vigtigt, at virksomheden har tegnet de nødvendige forsikringer, så børnene er sikret, når de er i virksomhedens varetægt.

Om virksomhedens forsikringer dækker børnene under storkonflikten, afhænger af det enkelte selskab og den specifikke situation. Ét forsikringsselskab meldte i forbindelse med 2013-lockouten på lærerområdet ud, at virksomhedens forsikringer også dækker børnene.

Det er også i denne sammenhæng vigtigt at sikre sig, at virksomheden er indrettet forsvarligt til børnepasning, og principielt skal reglerne om arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen overholdes, når det er virksomheden der er ansvarlig for pasningsordningen.

Børneattester

Hvis virksomheden får personer udefra til at passe børnene, er den forpligtet til at skaffe børneattester, inden personerne ansættes. En børneattest udleveres af politiet og oplyser, om den pågældende person er straffet for overgreb på børn.

Det er vigtigt, at den pågældende person på forhånd godkender skriftligt, at virksomheden skaffer børneattesten.

Indhenter virksomheden ikke de lovpligtige børneattester, kan det straffes med bøde.

Skattepligtigt personalegode

Tilbyder virksomheden børnepasning, får det skattemæssige konsekvenser for både medarbejderen og virksomheden.

Efter praksis fra SKAT anses børnepasning som en privat sag. En aftale om pasning af børnene på jobbet vil derfor blive betragtet som et skattepligtigt personalegode.

Bundgrænsen for skattepligtige goder på 1.100 kr. gælder også ved børnepasning. Der skal derfor ikke mange dages lockout til, før værdien af børnepasningen overstiger grænsebeløbet.

Det er værdien af børnepasningen, og ikke virksomhedens omkostninger i forbindelse med pasningen, der udgør det skattepligtige gode.

IUNO anbefaler virksomheder, som tilbyder deres medarbejdere børnepasning under storkonflikten, at være særligt opmærksomme på værdifastsættelsen af det skattepligtige gode. Prisen skal beregnes ud fra markedsprisen.

Når børnepasningen ophører, skal virksomheden huske at indberette den til SKAT.  

[Læs også interviewet med Anders på TV2]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kathrine

Skøtt Jespersen

Advokat

Lignende nyt

logo
HR-jura

21. juni 2018

Bortvisning for Facebook-opslag var ikke i orden

logo
HR-jura

15. juni 2018

Medarbejder kunne opsiges for seksuel chikane af kollega

logo
HR-jura

8. juni 2018

Manglende efteruddannelse gjorde opsigelse urimelig

logo
HR-jura

4. juni 2018

Multinationale virksomheder og muligheden for fælles DPO

logo
HR-jura

25. maj 2018

Ulovligt at medarbejdere laver skjult reklame på Facebook

logo
HR-jura

18. maj 2018

Barselspolitik var i strid med ligelønsloven