HR-jura

Manglende efteruddannelse gjorde opsigelse urimelig

8. juni 2018

Retten i Glostrup har afgjort, at det var urimeligt, at virksomheden opsagde en medarbejder for at ansætte en ny med bedre kvalifikationer inden for digitale medier. Virksomheden havde ikke dokumenteret, at medarbejderen ikke kunne varetage stillingen, hvis hun havde fået en kort efteruddannelse.

En kvinde var ansat som DTP-ansvarlig grafiker i en virksomhed, der arbejder med salg af vin og spiritus i Danmark og Tyskland. Hendes arbejdsopgaver bestod blandt andet i at lave visitkort, vinkort og plakater. Hun havde været sygemeldt i cirka tre uger, da hun modtog en opsigelse, der var begrundet med en omstrukturering af virksomheden, herunder et skift i fokus fra de mere trykte medier til online medier. Virksomheden mente, at det ville tage for lang tid at efteruddanne deres grafiker. De søgte derfor i stedet en ny medarbejder med de ønskede kompetencer.

Medarbejderen påstod, at opsigelsen ikke var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Hun gjorde gældende, at hun var uddannet grafiker, og at hun derfor havde de fornødne kvalifikationer - eller i hvert fald kunne få det med en kortvarig efteruddannelse.

Virksomheden mente omvendt, at den nye stilling havde et væsentligt anderledes arbejdsindhold end den stilling, som medarbejderen besad. Den nye stilling krævede blandt andet kendskab til kodning og kompetencer inden for online platforme og sociale medier.

Grafikeren havde ønsket at efteruddanne sig

Selvom bevisbyrden for urimelig afskedigelse påhviler medarbejderen, var det virksomheden, der skulle bevise, at det var nødvendigt at afskedige medarbejderen på grund af ændringerne i virksomhedens drift, herunder at medarbejderen ikke havde de nødvendige kompetencer.

Medarbejderen havde flere gange under sin ansættelse bedt om at komme på kurser i forskellige faglige områder. Hun havde blandt andet bedt om at komme på kursus i de programmer, som virksomheden senere krævede i stillingsannoncen, at ansøgeren til den nye stilling havde erfaring med. Medarbejderen fik dog kun lov til at tage på et kort todages kursus. Retten vurderede derfor, at medarbejderen ikke fik tilstrækkelig adgang til at vedligeholde sine kompetencer under ansættelsen.

Dertil kom, at den nyansatte grafiker besad de samme kompetencer, som den opsagte medarbejder havde efterspurgt kurser i. Disse kurser var af kortere varighed. Retten fandt derfor ikke, at virksomheden havde bevist, at den opsagte medarbejder ikke kunne varetage stillingen efter omstruktureringen.

Afskedigelsen af grafikeren var derfor ikke rimeligt begrundet i virksomhedens forhold.

IUNO mener

Virksomheder kan være berettiget til at opsige medarbejdere, der mangler de nødvendige kompetencer, som kan skyldes ændrede behov for virksomheden.

Det er dog virksomheden, der skal bevise, at medarbejderen ikke har de nødvendige kompetencer, og at medarbejderen selv med en kort efteruddannelse ikke vil kunne opnå kvalifikationerne.

IUNO anbefaler derfor, at man som virksomhed sørger for at efteruddanne medarbejderne i takt med ændrede behov og områdets udvikling generelt. Hvis virksomheden overvejer at opsige en medarbejder, fordi der er brug for andre kompetencer, bør virksomheden få foretaget en grundig vurdering af, om de manglende kompetencer kan opnås ved yderligere efteruddannelse. Er dette ikke tilfældet, er det vigtigt, at virksomheden objektivt kan dokumentere medarbejderens manglende kvalifikationer, og at de nye kvalifikationer er nødvendige for forretningen.

[Retten i Glostrups dom af 28. marts 2018 i sag nr. BS 10D-1011/2017]

En kvinde var ansat som DTP-ansvarlig grafiker i en virksomhed, der arbejder med salg af vin og spiritus i Danmark og Tyskland. Hendes arbejdsopgaver bestod blandt andet i at lave visitkort, vinkort og plakater. Hun havde været sygemeldt i cirka tre uger, da hun modtog en opsigelse, der var begrundet med en omstrukturering af virksomheden, herunder et skift i fokus fra de mere trykte medier til online medier. Virksomheden mente, at det ville tage for lang tid at efteruddanne deres grafiker. De søgte derfor i stedet en ny medarbejder med de ønskede kompetencer.

Medarbejderen påstod, at opsigelsen ikke var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Hun gjorde gældende, at hun var uddannet grafiker, og at hun derfor havde de fornødne kvalifikationer - eller i hvert fald kunne få det med en kortvarig efteruddannelse.

Virksomheden mente omvendt, at den nye stilling havde et væsentligt anderledes arbejdsindhold end den stilling, som medarbejderen besad. Den nye stilling krævede blandt andet kendskab til kodning og kompetencer inden for online platforme og sociale medier.

Grafikeren havde ønsket at efteruddanne sig

Selvom bevisbyrden for urimelig afskedigelse påhviler medarbejderen, var det virksomheden, der skulle bevise, at det var nødvendigt at afskedige medarbejderen på grund af ændringerne i virksomhedens drift, herunder at medarbejderen ikke havde de nødvendige kompetencer.

Medarbejderen havde flere gange under sin ansættelse bedt om at komme på kurser i forskellige faglige områder. Hun havde blandt andet bedt om at komme på kursus i de programmer, som virksomheden senere krævede i stillingsannoncen, at ansøgeren til den nye stilling havde erfaring med. Medarbejderen fik dog kun lov til at tage på et kort todages kursus. Retten vurderede derfor, at medarbejderen ikke fik tilstrækkelig adgang til at vedligeholde sine kompetencer under ansættelsen.

Dertil kom, at den nyansatte grafiker besad de samme kompetencer, som den opsagte medarbejder havde efterspurgt kurser i. Disse kurser var af kortere varighed. Retten fandt derfor ikke, at virksomheden havde bevist, at den opsagte medarbejder ikke kunne varetage stillingen efter omstruktureringen.

Afskedigelsen af grafikeren var derfor ikke rimeligt begrundet i virksomhedens forhold.

IUNO mener

Virksomheder kan være berettiget til at opsige medarbejdere, der mangler de nødvendige kompetencer, som kan skyldes ændrede behov for virksomheden.

Det er dog virksomheden, der skal bevise, at medarbejderen ikke har de nødvendige kompetencer, og at medarbejderen selv med en kort efteruddannelse ikke vil kunne opnå kvalifikationerne.

IUNO anbefaler derfor, at man som virksomhed sørger for at efteruddanne medarbejderne i takt med ændrede behov og områdets udvikling generelt. Hvis virksomheden overvejer at opsige en medarbejder, fordi der er brug for andre kompetencer, bør virksomheden få foretaget en grundig vurdering af, om de manglende kompetencer kan opnås ved yderligere efteruddannelse. Er dette ikke tilfældet, er det vigtigt, at virksomheden objektivt kan dokumentere medarbejderens manglende kvalifikationer, og at de nye kvalifikationer er nødvendige for forretningen.

[Retten i Glostrups dom af 28. marts 2018 i sag nr. BS 10D-1011/2017]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kathrine

Skøtt Jespersen

Advokat

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

16. januar 2019

Den nye ferielov del I: Overgangsperioden

logo
HR-jura

11. januar 2019

Ansættelse af medarbejdere var ikke en virksomhedsoverdragelse

logo
HR-jura

3. januar 2019

Ændring af regler om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge

EU-Kommissionen fremlægger nødplan for ”no-deal” Brexit

logo
HR-jura

6. december 2018

Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven vedtaget

logo
HR-jura

29. november 2018

EU-domstolen: Arbejdsgivere skal aktivt sikre, at medarbejdere afholder ferie

Events

logo
HR-jura
29. april 2019

Kursus i den nye ferielov (Introkursus)

logo
HR-jura
25. februar 2019

Kursus i den nye ferielov (Online)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)